Taş Ocakları Atölyesi

tas-ocaklariDayanışma’nın Taş Ocakları Atölyesi iç içe geçmiş ve birbirini destekleyen boyutları ile taş ocaklarının yarattığı tahribat ve yıkımı bütünlüklü bir şekilde ele alarak, buna yönelik ekoloji ve sosyal adalet ilkeleri zemininde somut ve alternatif öneriler geliştirerek, birleşik bir mücadele zeminin yaratımına katkı koymak hedeflenmektedir.