Taş Ocakları ve Alternatifler Siyaseti Kitapçığı

Taş Ocakları ve Alternatifler Siyaseti Kitapçığı

Dayanışma Ekoloji – Taş ocakları- Atölyesi, 5 ayı aşkın süredir devam eden çalışmasının sonunda Taş ocakları ve Alternatifler Siyaseti başlıklı kıtapçık hazırladı.

Kitap toplumsal ekoloji bağlamında hazırlanırken, bu hassasiyet doğrultusunda siyasal ve pratik öneriler de geliştirildi.

Kitapçığın gövdesini taş ocaklarına dair durum tespiti ‘Kıbrıs’ın kuzeyinde taş ocaklarının durumu’ ile önerilerimizi ve alternatiflerimizi içeren ‘Ne öneriyoruz’ bölümü oluşturmaktadır.

Taş ocakları örneğinde de karşımıza çıkan ekolojik yıkımın, aslında aynı zamanda sermayenin doğa ve emek üzerindeki, gittikçe betonlaşan kentlerdeki yurttaşlar üzerindeki ve aynı zamanda da insan yaşamı üzerindeki tahakkümünden türediğini görebiliriz.

Pek çok alanda olduğu gibi ekoloji ve taş ocakları alanında yaşadığımız yıkım bir yandan sermayenin, daha fazla kar elde etme güdüsünün ve büyüme hırsının ekoloji ve sosyal yaşam üzerindeki tahakkümüyle bağlantılı iken diğer bir yanıyla da bireysel ve toplumsal tüketim alışkanlıklarımızla da ilgilidir. Bundan dolayı gerek sistemle gerekse de alışkanlıklarımızla yüzleşmek, onları ekolojik bir bağlamda sorgulamak ve dönüştürmek elzemdir.

Dayanışma olarak taş ocakları üzerine gitmemizin esas nedeni, böylesi bir yıkımın karşısında bütünlüklü siyasal, teorik ve pratik bir alternatif muhalefet güzergahını açabilmektir.

Bu anlamda bu çalışmada taş ocakçılığını perçinleyen büyüme, ilerleme, ihtiyaçlar, planlama, denetim, ihracat, ekonomiye katkı, kamulaştırma-toplumsallaştırma ve yöntemler üzerine çeşitli başlıkları somut önerilerle tartışmaya ve sorgulamaya açarken diğer yandan da taş ocaklarına duyulan ihtiyacı en aza indirecek şekilde alternatif modeller üzerinden önerilerde bulunacağız. Öte yandan yarattığı ekolojik tahribatın gölgesinde kalan ve çok konuşulmayan taş ocaklarının insan sağlığı ve emek üzerindeki sömürü noktaları da bu çalışmada önemli bir yer tutmaktadır.

Günü birlik siyasetin ve eylemliliğin içinden sıyrılıp kısa, orta ve uzun vadede taş ocakları için uzun soluklu bir mücadele hattına ihtiyaç duyulduğu koşullarda, taş ocaklarına dair hassasiyetimiz aynı zamanda bu ülkenin yaşanabilir bir geleceğe sahip olması için bir zorunluluğa dönüşmektedir. Taş ocaklarına dair neden bir mücadele başlattığımızın cevabı da tam burada yatmaktadır. Doğaya, emeğe, insana geleceğe ve ülkemize sahip çıkmak için!

Taş ocaklarına dair hem durum değerlendirmesi hem de sorunun çözümüne dair yapısal ve alternatif öneriler içeren kitaba ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

<<<<Taş Ocakları ve Alternatifler Siyaseti>>>>