Olası Bir Çözüm İçin Barışı Hemen Şimdi İnşa Etmeye Başlamalı

Olası Bir Çözüm İçin Barışı Hemen Şimdi İnşa Etmeye Başlamalı

Bugüne kadar gerçekleşen müzakere süreçleri toplumlar arası güven bunalımını beslemiş ve çatışmacı dilin iktidar alanını genişletmiştir. Müzakere masası, birbirinden uzaklaşan iki toplumun gerçeklerine dokunmadan, ütopik bir anlaşma zemini üzerine inşa edilmiştir. Liderler bir an önce mevcut müzakere zeminini destekleyebilecek, toplum tabanlarına nüfuz edebilecek, bir uzlaşı zemini inşasına başlamalı ve eğitim, enerji, çevre, güvenlik ve yüzleşme gibi temel konularda güven artırıcı politikalar üretecek ortak bir uzlaşı platformu oluşturulmalıdır. Oluşturulacak bu yapı üretilen politikaların taraflarca uygulanmasını sağlayabilecek bir güç eşliğinde hayata geçirilmelidir. “Olası bir çözüm” için değil bugünün çatışmacı ortamını dönüştürmek üzere HEMEN ŞİMDİ hayata geçirilmelidir.

 

Böyle bir uzlaşı platformu ile Kıbrıs coğrafyasını kolonize eden çatışmacı dil ve yaşam pratiklerini dönüştürmek ve geleceğin ortak yaşamını bugünden başlayarak örgütlemek farklı düzlemlerde mümkündür:

  • Yüzleşmeye imkan verecek müşterek tarih, ortak eğitim paradigması olarak benimsenmeli,
  • Enerji politikaları oluşturulurken kuzey ve güneyin şebekelerinin bütünleşmesi ve Avrupa ile ilişkilendirilmesi (enterkonnekte sistem) sağlanmalı ve ‘anavatanlar’ ile ayrı ayrı yapılan sömürgeci protokoller yerine akılcı ve ekolojist mantık içinde geliştirilmeli,
  • Su, atıksu, GSM operatörleri, fiberoptik ağlar gibi altyapılar için ortak politikalar ve stratejiler geliştirilmeli,
  • Lefkoşa ve Mağusa gibi sınırda konumlanmış kentler için geleceğe dair ortak planlama stratejileri ve politikalar geliştirilmeli,
  • Askeri birlikler yaşam alanları ve şehirlerin dışına çıkarılmalı,
  • Savaş ve nefret suçlarını işleyen faillerin günlük hayatlarına hiçbirşey yaşanmamış gibi devam etmelerine engel olacak, failleri ortaya çıkararak, cezalandırılmalarını sağlayacak ve böylece yarım asırdır ertelenmiş yüzleşme sorununa çare olacak ortak bir yargı biriminin önü açılmalı…

İki liderin çabaları mevcut müzakere zemininde toplumsal dönüşümleri etkilemekten uzak sanal potansiyeller olarak belirip kaybolurken, gerçek yaşam kurulu düzen içinde akmaya devam ediyor.

Uzlaşı platformu milliyetçi ve sömürgeci iktidarların kurduğu oyunu bozacak yapısal bir hamle olarak önerimizdir.

 

#dayanışma