Mağusa İnisiyatifi ve Dayanışma Kentleşme Atölyesi İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirdi

Mağusa İnisiyatifi ve Dayanışma Kentleşme Atölyesi İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirdi

 

Mağusa İnisiyatifi ve Dayanışma Kentleşme Atölyesi, kent hakkı ve kent yurttaşlığının Mağusa’da gelişmesi ve kentsel gelişime dair konuları gündeme taşımak için işbirliği geliştirmek üzere toplandılar. Toplantıda Mağusa Kenti’nin sorunları, geleceğe yönelik öngörüler çerçevesinde tartışıldı ve bunlara yönelik ortak görüş ve eylem planları üzerinde çalışıldı.

 

Mağusa İmar Planı Çalışmaları:

 • Mağusa bölgesi için sınırın her iki yanında başlatılmış olan İmar Planı çalışmalarının Mağusa’yı bütüncül olarak ele alıp planlayacak şekilde yapılanması için çalışmak.
 • Bütüncül planlanacak bir kent için Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum iki toplumun birlikte ortak bir planlama ekibi oluşturması için farkındalık yaratmak.
 • Mağusa’nın kıyıları, ekolojik alanları, kent parkları, eğitim alanları, kültürel mirasları ile daha açık, daha erişilebilir, bütün bir kente dönüşümü için alternatif kentleşme politikaları üretmek ve bu politikaları kentlilerin gündemine taşıyacak eylemler yapmak.

 

Barış Sonrası Bütünleşik Mağusa Vizyonu:

 • Barış sonrası Mağusa Kentinin bölünmüş değil ama tüm parçacıkları ile bir bütün olarak ve halk barışına katkıda bulunacak şekilde katılımcılığı destekleyen süreçlerle planlanmasına yönelik farkındalık kampanyası yürütmek.
 • Kapalı Maraş’ın mevcut durum saptamasının yapılmasını yürütecek uluslararası teknik ekibin oluşturulması için çalışmak.
 • Açık Maraş bölgesinde barınma ve konut hakkı ile mülkiyet hakkı arasında dengeli kentsel stratejiler ve alternatif hukuki yapılar geliştirmek.

 

Kent Hakkını Destekleyecek Adımlar:

 • Mağusa sahil şeridinin askersizleşmesi için eylemler ve söylemler geliştirmek ve askersiz Mağusa’nın geleceği için alternatif kentsel stratejiler geliştirmek. Mağusa limanı ve Gülseren kampı boyunca uzanan 6.2km lik kamusal sahil şeridini talep etmek. Serbest Liman bölgesinin ve askeri kampın kent dışına taşınması sonrası oluşacak gelişim baskısı ve rantın kente katkı getirecek şekilde düzenlenmesi için çalışmak.
 • Trafik, yaya erişimi, toplu taşıma, kanalizasyon, su gibi altyapıların sağlıklı bir kent yaşamına olanak verebilmesi yanında kentin faklı parçalarının etkileşimi için yeni yolların açılması gerekliliği ve var olan yolların planlı korunması konusunu ön plana çıkarmak.
 • Yüksek binalar ile dengesiz bir artış gösteren kent yoğunluğunun altyapı ve kamusal alan ihtiyacı gibi unsurlardan bağımsız ve plansız artışına karşı dengeli bir orta yoğunluklu kent oluşumu için fikirler üretmek.
 • Göller ve delta bölgesi gibi ekolojik alanların inşaat ve endüstriyel atıkların depolandığı atıl konumları dönüştürülerek kent parkları gibi kamusal alanlar olarak geri kazandırılması için çalışmak.
 • Kent içinde kalan sanayi bölgelerindeki kirlilik yaratan faaliyetlerin kent dışına taşınmasına yönelik söylem üretmek.

 

Kent Paydaşı Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Etkileşim

 • Doğu Akdeniz Üniversitesinin plansız gelişim ile kenti besleyen ana trafik arterlerini nüfus yoğunluğunu artıran AVM, rezidans ve yurtlar ile bloke etmesi.
 • Üniversitenin plansız ve öngörüsüz gelişiminin Kent’in diğer alanlarının gelişimini olumsuz yönde etkilemesi ve yeni kent merkezini yurtlar bölgesi içine hapsetmesinin gündeme taşınması.
 • Üniversitenin göl içinde inşa ettiği ve kapasitesi 3000 kişiyi aşan yurtların gölün tutma kapasitesini önemli ölçüde azaltması ve ekolojik alanda kayba neden olmasının gündeme taşınması ve bu alandaki yapılaşmanın durdurulması için çağrıda bulunulması.
 • Doğu Akdeniz Üniversitesinin kampüs üniversitesi olarak değil bir kent üniversitesi olarak gelişmesi gerekliliği. Üniversitenin sınırlarından arındırılması kent ile etkileşiminin artırılması.
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi ile iletişim kurularak kenti besleyecek adımlara yönelik ortak vizyon geliştirmek için girişimde bulunulması .

 

Kıbrıs genelinde örgütlenmiş kent inisiyatifleri ile işbirliği içinde kent hakkına dayalı politik dayanışma ağının güçlendirilmesi için ortak çalışma konusunda fikir alışverişi yapıldı. Dayanışma, Mağusa İnisiyatifi ve Girne İnisiyatifi gibi aktivist ağlarının işbirliğini kent hakkı düzleminde geliştirmek üzere çalışma yürütülmesi kararlaştırıldı.

 

 

Mağusa İnisiyatifi

Dayanışma Kentleşme Atölyesi