Kooperatifçilik Atölyesi

Kooperatifçillik atölyesi ülkemizde yaygın olarak var olan kooperatiflerin aksine gerçek anlamda üretime ve dayanışmaya dayalı bir kooperatif sistemini savunur ve bu doğrultuda çalışmalarını yürütecektir. Kısa vadede mevcut kooperatif sistemlerin eksiklerini ve hatalarını analiz ederek bunlara onarıcı/tamamlayıcı öneriler ve alternatif modeller üreterek gündeme taşımak. Uzun vadede başta bölgelerde olmak üzere üretim-tüketim-emek-dayanışma-ekoturizm ve tüketim odaklı kooperatifleşme çalışmasına ön ayak olma ve hayata geçirmektir.