Kentleşme Atölyesi

Kentleşme 21.Yüzyıl toplumlarının önde gelen örgütlenme biçimlerinden biridir. Toplumların ve bireylerin yaşamlarını önemli ölçüde tayin eden bu örgütlenme biçimi belli bir azınlığın yönetiminde sürdürülmektedir. Günümüz üretiminin büyük bölümünü barındıran kentleşme küçük bir azınlığın arzu dünyası çerçevesinde biçimlenmektedir. Sermaye ve devletlerin ortaklaşa koruduğu bu azınlıklar kentlerinin ötesinde başka bir gelecek veya başka bir yaşam kurgulamak da işte kentleşmenin çoğulcu bir biçimde üretilmesi ile mümkündür. Öyle ise Kıbrıslıların kolektif üretkenliğini alternatif kentleşme biçimleri, süreçleri, yasaları ve yöntemleri ile keşfetmesi olasıdır. Bu olasılığı mümkün kılmak üzere Kentleşme Atölyesi alternatif kentleşmenin olanaklarını araştıran bir dizi farklı strateji geliştirmeyi amaçlar.

 

Atölyenin tanımı ve temel ilkeleri için tıklayınız>>>