Hak ve özgürlükler için açık çağrı

Hak ve özgürlükler için açık çağrı

Değerli Arkadaşlar;

Ülkemizde son dönemlerde gerek siyasal anlamda gerekse toplumsal sorunlar anlamında olağan dışı süreçlerden geçmekte olduğumuz hepimizin farkındalığını yaşadığı bir durumdur. Gün geçtikçe artmakta olan kişisel hak ve özgürlüklere yönelik saldırılar, ifade özgürlüğü engelleri, anti-demokratik şekilde uygulatılmaya çalışılan yasal yaptırımlar, toplumu ırkçı söylemler üzerinden kin ve öfke ile kutuplaştırmaya çalışan kesimlerin biraraya getirilip cesaretlendirilmeleri, medya tarafından dahi yürütülen kişileri veya kurumları hedefleştiren nefret söylemleri hepimizde rahatsızlık uyandırmaktadır. Yaşanan bu sorunlar karşısında sessizliğin, parçalanmışlığın, bireysel tepkilerden öte gidemeyen çıkışların bizleri yalnızlaştıracağı, korkudan beslenip çıkar imparatorlukları kuranları güçlendireceği ve tüm toplumu karanlık bir geleceğe doğru götüreceği aşikardır.

Tüm bu yaşananlar sonucunda görülmektedir ki hak ve özgürlüklerden, demokrasiden yana olan kişi, kurum ve örgütlerin hak ihlalleri, baskı ve saldırılar, tehditler, nefret söylemleri karşısında birlikteliğini sağlaması elzemdir. Bizler de Dayanışma olarak bu gereklilikten hareketle; süreç içerisinde işlerliğini kaybetmemesi ve farklı siyasal tartışmaların arasında boğulmaması açısından yeni bir yapı veya yeni bir platformdan ziyade güncel olarak gelişen hak ve özgürlük ihlallerine anında tavır alabilecek, saldırılara karşı birbirine destek olup demokratik her türlü yolla cevap olabilecek bir ağın oluşturulması yönünde çağrı yapmayı uygun bulduk.

Bu çerçevede 6/1/2017 tarihi Cuma günü saat 17:00’da gerek bu konudaki fikirlerimizi paylaşacağımız gerekse de bundan sonra atacağımız adımlara dair kararlar almayı düşündüğümüz toplantımıza davetlisiniz. Toplantı yeri KTÖS olacaktır.

Karartılmaya çalışılan geleceğimizi ancak birlik olmanın vereceği güç ile aydınlatmak mümkündür.