Dayanışma: UBP-DP hükümeti mafya gibi çalışıyor!

Dayanışma: UBP-DP hükümeti mafya gibi çalışıyor!

Örgütlü bir toplumu ve yaşamı savunan bizler, CAS’taki sendikalaşma sürecinde yaşananları kaygı ve öfkeyle takip ediyoruz.

DEV-İŞ’e bağlı EMEK-İŞ sendikasına üye olduklarından ve sendikanın yaptığı toplantı – eylemlere katıldıklarından dolayı 31 kişinin işten atılması ve açığa alınması ne temek hak ve özgürlüklerle ne de hukuk ile bağdaşır durumdadır.

UBP-DP hükümeti ve CAS yönetimi bir yandan açık açık hukuk tanımazlık yaparken diğer yandan da işçilerin en temel hakları olan örgütlenme ve sendika seçme haklarını baskı ve zor yoluyla gasp etmeye çalışmaktadır. DEV-İŞ’den yapılan açıklamalarda bizzat Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün işçileri arayarak sendikadan istifa etmeleri ve eylemlere katılmamaları yolunda baskı yaptığı ifade edilmektedir. Hukuk düzenin koruyucusu olması gereken hükümet, sadece CAS’ta yaşananlarla birlikte bir mafya örgütlenmesi gibi işlemektedir.

Dayanışma olarak toplu iş sözleşmesi ve sendikalaşma hakkı için direnen CAS emekçilerinin mücadelesini selamlar, yanlarında olduğumuzu belirtiriz.   Bu haklı mücadeleye her türlü desteği vermeye hazırız.