Dayanışma: Bugün Barbaros yarın sen ve ben

Dayanışma: Bugün Barbaros yarın sen ve ben

Barbaros Şansal’ın sınır dışı edilmesi, yaşadığımız ülkenin insan hak ve özgürlükleri bakımından ciddi bir tehdit altında olduğunu açık ve net bir şekilde bir kez göstermiştir. Yaşanan olay sadece Barbaros Şansal ile ilgili değildir. Olay, bir kişinin düşüncelerini ifade etmesi sonucunda o kişinin linç edilmesine göz yummak ve ifade özgürlüğünü elinden almaktır.

Bugün bir kişinin özgürlüklerine tahammül edemeyen bu siyasi rejim ve ona sessiz kalan siyasi partiler, yarın senin, benim ve daha fazlasının özgürlüklerine de tahammül edemeyecek veya edilmediğinde sessiz kalacaktır. Dahası, sadece bununla da sınırlı kalmayacak, hepimizin yaşam biçimlerine müdahale etme yetkisini kendinde görmeye başlayacaktır. Barbaros Şansal olayı bu ülkedeki hak ve özgürlüklerin ne olacağıyla ilgilidir.

Dayanışma olarak bu ülkede insan hak ve özgürlüklerine saygı duyan, bu özgürlükleri yeşertmeye çalışan, bu ülkenin geleceğini düşünen tüm bireylere çağrımızdır:

Yaşananlara sessiz kalmamayı tercih eden, gerçekten ve samimiyetle insan hak ve özgürlüklerini, emeği ve toplumsal dayanışmayı savunan yapılarda örgütlenmeliyiz. Aksi halde, bizi gittikçe yalnızlaştırmaya çalışan bu faşist yapının karşısında günden güne güçsüzleşecek, en temel hak ve özgürlüklerimizin elimizden alınmasına seyirci kalacağız.

İnsan hak ve özgürlüklerini savunmak ve korumak, yalnızlaşmamak için örgütlenmekten başka çaremiz kalmamıştır.

#dayanışma