Barış Atölyesi

Barış Atölyesi, Dayanışma’nın barış politikalarının üretildiği atölyedir. Barış ülkemizde, bölgemizde ve dünyamızda en acil ihtiyaç olarak karşımızdadır. Dayanışma, Kıbrıs’ta barışı sadece bir çözüm planına atılacak imzalar olarak algılamaz. Barış; politik, sınıfsal ve sosyolojik bir meseledir. Barış, ada üzerinde yaşayanların, eşitlik ve adalet ilkeleriyle örülmüş ortak mücadelesinin ve çabasının bir sonucu olacaktır. Kıbrıs’ta barış sadece yasal bir metinden öte toplumun çeşitli katmanlarının da dahil olacağı yeni bir düzeni temsil etmelidir. Bundan dolayı Dayanışma, barışın sadece ‘liderlerin’ tekeline bırakılmaması gerektiğini, gerçek barışın ortak yaşantılar ve ortak mücadele deneyimleri ile tesis edilebileceğini savunur. Bu anlamda geçmişte yaşanan çatışma dönemleri ile yüzleşmek, yıllardır yok sayılan acıların aydınlatılmasına yardımcı olacaktır. Ancak böyle bir durumda, demokrasi ve insan haklarına dayanan bir siyasi kültür temelinde barış inşa edilebilir.

 

YÜZLEŞME KAMPANYASI (15 Temmuz – 14 Ağustos 2016)