ATÖLYELER

Atölyeler

Atölyeler Dayanışmanın politik sözünün üretilerek somutlaştırıldığı, üretilen politikaların eylem ve kampanyalarının organize edildiği, ziyaretler gerçekleştiren, raporlar hazırlayan ve dayanışmanın politik sözünü oluşturan bir yapıya sahiptir. Çeşitli sebeplerden dolayı Dayanışma’ya doğrudan katılmayan kişiler de, katkı koymak istediği sürece ilgi duyduğu atölyeye dahil olabilir.

Mevcut Atölyeler:

Kentleşme Atölyesi

Barış Atölyesi

Ekonomik Protokol Atölyesi

Emek Atölyesi

Kooperatifçilik Atölyesi

Taş Ocakları Atölyesi